حجم: MB

نكات بازبينی ارگونومی مترجمین: قاسم طوری- انسیه داوری- مسعود شفیعی مطلق- ندا مهدوی

انتشارات فن آوران     (1393)       356 صفحه      22000 تومان      تلفن: 66953998

گسترش اطلاعات موجود باعث افزایش تقاضای انجام اصول عملی ارگونومی در کارگاه‏ها به منظور کاهش حوادث و بیماری‏ها شده است. افزایش تمرکز در مورد بکارگیری اصول ارگونومی منجر به بهبود شرایط کاری و افزایش بهره‏وری در محیط کار می‏شود. به تجربه ثابت شده که رعایت اصول ارگونومی در محل کار در بخش‏های مختلف صنعتی کشورها توسعه یافته و در حال توسعه، نتایج قابل توجهی شامل کاهش حوادث، بیماری‏های ناشی از کار و افزایش سطح رضایتمندی را به دنبال داشته است. نکات بازبینی ارگونومی با هدف ارایه راه‏حل عملی و کم هزینه به ویژه برای صنایع کوچک و متوسط تهیه شده است.

این راهنما بر مبنای نمونه‏های متعددی از بهبودهای کم هزینه ارگونومی تهیه شده است. بسیاری از محیط‏ها در جهان وجود دارند که اقدامات ارگونومی نظر طراحی چرخ دستی، ابزار حمل و نقل مواد و وسایل، سازماندهی ایستگاه‏های کاری و محیط کار، طراحی امکانات رفاهی و ارایه روش‏های کار گروهی در آنها پیاده‏سازی شده است. دانش به دست آمده از این کارگاه‏ها جهت ارایه، طراحی و توسعه برنامه‏های کاربردی ارگونومی توسط متخصصان بسیار مفید بوده است. مسلم است که اصلاحات انجام شده برای صنایعی با مشخصات مشابه قابل تعمیم می‏باشد. نویسندگان امیدوارند که با استفاده از نکات بازبینی ارگونومی و با به اشتراک گذاشتن تجربیات و ایجاد انگیزه و نیز همکاری‏های لازم بتوانند در ترویج برنامه‏های سیستماتیک و اصول ارگونومی سهیم باشند.

 


 

حجم: MB

سجاد زارع- نادر شعبانی

انتشارات فن آوران   (1393)     156 صفحه         10000 تومان      تلفن: 66953998

طی دهه‌های گذشته‌ نقش‌ حیاتی ارگونومی در بهبود كیفیت‌، افزایش‌ بهره‌وری، بهبود كیفیت‌ زندگی كاری، ایمنی وكارایی سازمان‌ مشخص‌تر شده‌ است‌. متخصصان‌ ارگونومی با بهینه‌ كردن‌ تناسب‌ بین‌ انسان‌، ماشین‌، محیط وسازمان‌، كارایی انسان‌ و سیستم‌ها را بهبود بخشیده‌اند. در حال‌ حاضر توجه‌ به‌ ارگونومی از حد یك‌ ابزار فراتر رفته‌ و به‌یك‌ استراتژی جهت‌ بهبود كیفیت‌ و بهره‌وری، ایجاد محیط كار مناسب‌، پیشگیری از حوادث‌ و بیماریهای ناشی از كارو بهبود راندمان‌ و عملكرد انسان‌ تبدیل‌ شده‌ است‌. پرداختن به ارگونومی نیازمند آشنایی با آناتومی، فیزیولوژی و روانشناسی انسانی درطراحی سیستمهای كار است. تاكید خاصی روی طراحی سطح مشترك انسان- ماشین وجود دارد تا ایمنی و كارایی تجهیزات افزایش یابد و عوامل زیان‌آور استرس‌زا حذف شوند.در کشور ما اهمیت دادن به رشته ارگونومی در بین مدیران صنایع روز به روز رشد چشمگیری داشته است. بنابراین در اکثریت  صنایع کشور، آموزش مباحث ارگونومی به کارکنان در اولویت قرار گرفته است. در این کتاب مهمترین نکات کاربردی ارگونومی در صنعت، در دوازده فصل-خطای انسانی، ارزیابی پوسچر، آنتروپومتری، نوبت کاری، طراحی ایستگاه کار،حمل بار، ابزار  دستی، اختلالات اسکلتی عضلانی، کار با رایانه، استرس شغلی و ماکروارگونومی- ذکر می‏شود. در فصل آخر کتاب به دلیل اینکه متخصصین بهداشت حرفه ‏ای و ارگونومی دسترسی آسانی به پرسشنامه ‏های موجود دررشته ارگونومی داشته باشند، برخی از پرسشنامه‏ های ارگونومی آورده شده است. در تالیف و گردآوری این کتاب سعی شده است که به نکات مهم وکاربردی ارگونومی اشاره گردد واز ذکر نکات غیر ضروری اجتناب شود، به عبارت دیگر در این کتاب خلاصه‏ ای جامع و کاربردی از مباحث مهم ارگونومی در صنعت، مطرح می‏شود.

 


 

حجم: MB

رساله روش های ارگونومی و فاكتورهای انسانینویسندگان: دكتر ناصر صدرا ابرقوریی

انتشارات فن آوران     (1393)       532 صفحه      20000 تومان      تلفن: 66953998

امروزه بهبود بهره‏وری به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دنیا شناخته شده است به گونه‏ای که توفیق در تسریع روند بهبود بهره‏وری یکی از شروط اصلی دستیابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و بهبود رفاه زندگی مردم می‏باشد.

تحقق درصد زیادی از مواردی مثل: حفظ کرامت و حقوق انسانها؛ سهم برتر منابع انسانی؛ افزایش تولید ملی؛ جامعه برخوردار از سلامت، رفاه، تامین اجتماعی؛ بهره‏مند از محیط زیست مطلوب؛ انضباط؛ جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری و ارتقاء نسبی سطح درآمد، میتواند از طریق به کارگیری علم ارگونومی؛ به طور مستقیم یا غیرمستقیم؛ در سیستمهای تولیدی و خدماتی جامعه باشد. نظم دهنده چندگانه طبیعت ارگونومی میتواند نقش واحدی در حفاظت از سلامتی انسانها و ممانعت از به خطر انداختن سلامت کاری آنها ایفا کند. به عبارتی دیگر ارگونومی میتواند با جمع‏آوری نظریه‏های دانشمندان علوم اجتماعی، مدیریت و استفاده از پیشرفتهای تکنولوژیکی ضمن حفظ سلامت افراد، نسبت به ارایه خدمات و تولید با کیفیتی بالا و ثمر بخش مبادرت نماید. نظر به اینکه نتایج تحقیقات مختلف در دنیا تاثیر مثبت و منطقی بین بکارگیری علم ارگونومی و بهره‏وری را نشان میدهد؛ بدون شک فرهنگسازی و بکارگیری علم مهندسی عوامل انسانی در ایران نیز میتواند کشور را در رساندن به اهداف مطرح در برنامه‏های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک نماید. این کتاب بخشی از مطالب علمی و پژوهشی؛ عمدتا کاربردی می‏باشد که مولف طی سالیان متمادی در تدریس در دانشگاه یزد و دیگر دانشگاه‏های استان یزد و کشور ارایه و تجربه نموده است.

 


 

حجم: MB

رساله روش های ارگونومی و فاكتورهای انسانینویسندگان: دكتر جبرائیل نسل سراجی، مهندسان سمیه فرهنگ، محسن كارچانی، پروین احمدی نژاد، محسن امیدوار، علی صالحی، سجاد زارع و سعید احمدی

انتشارات آثار سبحان     (1392)       148 صفحه      7400 تومان      تلفن: 66971112

روش های ارگونومی ‌و فاكتورهای انسانی امكان انجام تجزیه و تحلیل و طراحی مؤثر را به افراد می دهد. هدف اصلی این کتاب نیز ارائه جامع، معتبر و عملی از روش های ارگونومی ‌و فاكتورهای انسانی معمول می باشد. اصطلاح ارگونومی و فاكتورهای انسانی به طورمترادف بكار گرفته می شوند و هردو رابطه دوسویه کار و نیازهای شغلی را تشریح می نمایند. این كتاب به منظور تشویق افراد در استفاده کامل روش های ارگونومی ‌و فاكتورهای انسانی در طراحی سیستم در نظر گرفته شده است. این کتاب حدود 32 روش از پنج حوزه تخصصی ارگونومی را پوشش داده شده است. این پنج بخش برخی از جنبه های ارگونومی ‌و فاكتورهای انسانی در سیستم های تجزیه و تحلیل، طراحی، و ارزیابی را معرفی می كند.

فصل اول كتاب حاضر از راهنمای «ارزیابی قدرت فیزیكی در ارگونومی، نوشته  Sean Gallagher و همکاران ، انتشارات انجمن بهداشت صنعتی آمریكا -AIHA- در سال 1998» و بقیه فصل ها برگرفته از کتاب «فاكتورهای انسانی و روشهای ارگونومی، تالیف Neville Stanton و همكاران، انتشارات CRC Press LLC در سال 2005»  می باشد. این كتاب برای متخصصین ارگونومی طراحی شده است، اگرچه قابلیت استفاده برای سایر رشته های مرتبط مانند مهندسی صنایع، مهندسی بهداشت حرفه ای، ایمنی صنعتی ومدیریت HSE را به منظور تجزیه و تحلیل ارگونومیك و ارتقای كیفیت محصول و سلامت پرسنل دارا می باشد.

 


 

حجم: MB

رساله روش های ارگونومی و فاكتورهای انسانینویسندگان: دكتر سید ابوالفضل ذاکریان، مهندس حمید حسنی و وحید خیر الامور

انتشارات غاشیه     (1392)       404 صفحه      14000 تومان      تلفن: 33321669

کتاب جامع و کاربردی حاضر می تواند مورد استفاده مدیران، کارکنان اداری، کلیه کاربران رایانه، کارشناسان و دانشجویان رشته های ارگونومی، بهداشت حرفه ای، طب کار، ایمنی و همچنین مهندسین طراح تجهیزات اداری قرار گیرد.

 

 

 


 

حجم: MB

نویسندگان: مریم رامین ثابت، فاطمه صادقی و مریم صفاری

انتشارات آثار سبحان     (1392)       148 صفحه      7400 تومان      تلفن: 66971112

در حال حاضر براساس آمارهای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ایران، درصد بالایی از شاغلین کشور دارای وضعیت بدنی نامناسب در حین انجام کار می باشند، همچنین برپایه همین آمارها درصد قابل توجهی از شاغلین به دلیل فقدان مقیاس‏های لازم جهت طراحی ایستگاه ‏های کاری متناسب، با ابزار کاری نامناسب مشغول به کار می ‏باشند. از طرفی به دلیل نداشتن بانک اطلاعاتی مناسب جهت تعیین ابعاد استاندارد و طراحی محدوده ‏های قابل تنظیم، ناگزیر به استفاده از ابعاد آنتروپومتریکی با ابعاد بدن جامعه ما می ‏باشند هستیم و یا اینکه طراحی بر اساس معیارهای ذهنی توسط شرکت‏ های سازنده انجام می ‏گیرد. عدم تطابق ابعادی بین ویژگی ‏های آنتروپومتریک شاغلین ایرانی و طراحی ایستگاه کار در کارگاه ‏های کشور سلامت این افراد را تهدید نموده و ریسک ابتلا به آسیب ‏های شغلی به ویژه اختلالات اسکلتی عضلانی را افزایش داده است.

کتاب حاضر در بر گیرنده مفاهیم نظری آنتروپومتری است. با ارائه ابعاد آنتروپومتریکی شاغلین ایرانی تعیین شاخص‏ های مورد نیاز برای طراحی ابزارهای کار و ایستگاه ‏های کاری می ‏تواند جهت مهندسین طراحی صنعتی و نیز شرکت‏ های سازنده ابزار و تجهیزات مورد نیاز و کارفرمایان جهت طراحی آنتروپومتریک و تخمین ابعاد ایستگاه کار و تجهیزات موجود در آن و نیز ابزارهای دستی به کار گرفته شود.

 


 

حجم: MB

مولف: دان مکلئود     مترجمین: مهندس عباس بهرامی، دکتر علی اکبر طاهریان و دکتر مجید معتمدزاده

انتشارات آثار سبحان        (1392)       280 صفحه     11400 تومان     تلفن: 66971040

ارگونومی به زبان ساده به معنای مطالعه و اندازه گیری کار انسان است که کار در اینجا علاوه بر وجه غالب یعنی کار کردن در مقابل دریافت دستمزد، سایر فعالیت های انسان از قبیل فعالیت های ورزشی، کار در منزل و فعالیت های روزمره اجتماعی را نیر در بر می گیرد.

ارگونومی تغییرات گسترده انسانی در ابعاد فیزیکی، توان جسمانی و سایر تفاوت های فردی در ابعاد روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی را در طراحی در نظر می گیرد تا اطمینان حاصل شود که نیازهای انسانی در جهت تامین کار ایمن، سالم و کارآمد تامین شده است. بدین ترتیب می توان گفت ارگونومی علمی است که هم جان را حفظ می کند و هم مال را.

بزرگترین ارزش اقتصادی ارگونومی در محیط کار حفاظت نیروی انسانی از طریق کاهش آسیب های اسکلتی عضلانی است. اغلب شرکت هایی که به صورت منظم ارگونومی را بکار گرفته اند بطور قابل ملاحظه ای از کاهش غرامت های بیمه ای کارگران بهره برده اند. تمامی مطالب موجود در این کتاب براساس تجارب سی ساله مولف در محیط های کار بیشمار و سازمان های مختلف تالیف شده است.

 


 

حجم: MB

نویسندگان: دکتر محمد حاج آقازاده، مهندس فریبرز امیدی و مهندس مهدی اصغری

انتشارات فن آوران      (1391)       116 صفحه       6000 تومان       تلفن: 66953998

صنعت ساخت و ساز یکی از صنایع پایه ای است که پیشرفت جوامع بشری به گونه ای با رشد و ترقی این بخش گره خورده است. حضور برج های تجاری عظیم در کلان شهرها نمایانگر قدرت اقتصادی آنها می باشد. جاده های ایمن و با ظرفیت بالای ترانزیتی نشانی از تکاپوی شهرها به حساب می آید. با نگاهی عمیق می توان حضور صنعت ساخت و ساز را در ورای این حرکت رو به جلو دید. علاوه بر تاثیر صنعت ساخت و ساز در اقتصاد می توان آن را به عنوان اهرم گسترش شهرها و شهرنشینی نامگذاری کرد. ساخت و احداث ساختمان های جدید در گوشه و کنار شهرها، شهرک سازی های گسترده و نوسازی ساختمان های فرسوده حضور این صنعت را در جامعه بشری پررنگ تر می نماید.

کتاب حاضر با تکیه بر اصل شناسایی خطرات ارگونومیکی، ارزیابی آنها و ارائه راه حل های مناسب، ترجمه ای از متون علمی مرتبط با ارگونومی در صنعت ساخت و ساز را گردآوری کرده است.

 


 

حجم: MB

نویسنده: محمد امین موعودی

انتشارات فدک ایساتیس     (1391)      346 صفحه      13800 تومان       تلفن: 66465831

اگر چه موضوع اصلی این کتاب بررسی فرآیند طراحی و راحتی بسیاری از وسایل مورد استفاده انسان بر اساس مهندسی ارگونومی است، اما بعضی از موضوع ‌های مربوط، از قبیل انطباق عوامل انسانی با سایر مراحل فرآیند طراحی را نیز به اختصار بررسی می‌کند.

با توجه به مطالب ارائه شده در فصول مختلف، این کتاب می ‌تواند برای مدیران و مهندسین کارخانه ‌ها و موسسات تولیدی مختلف مورد استفاده قرار گیرد. همچنین دانشجویان مهندسی صنایع، مهندسی بهداشت حرفه ‌ای، مهندسی ایمنی، طراحان صنعتی، HSE، مهندسی مکانیک و... در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نیز می ‌توانند از آن بعنوان یک کتاب درسی مفید استفاده نمایند.

 


 

حجم: MB

نویسندگان: مهندسان رجبعلی حکم آبادی، مرتضی اسماعیل زاده کواکی، حسین فلاح و غلامحسین حلوانی

انتشارات آثار سبحان      (1391)     128 صفحه      4400 تومان      تلفن: 66971112

کتاب حاضر مشتمل بر سوالات آزمون های کاردانی، کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای بهداشت حرفه ای تا سال 1390 به همراه پاسخ های تشریحی آنها می باشد. این کتاب قابل استفاده برای کلیه دانشجویان و اساتید رشته های بهداشت حرفه ای، ارگونومی، صنایع، ایمنی و HSE می باشد.

 

 


 

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه